Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH – MẢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ

Hồ sơ ứng tuyển: - CV. - Portfolio. Địa điểm nộp hồ sơ: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - KHAI THÁC - QUẢN...

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG NHÀ TRỌ

Hồ sơ ứng tuyển: - CV. - Portfolio. Địa điểm nộp hồ sơ: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - KHAI THÁC - QUẢN...